hace 2 años on 9 Diciembre 2011 @ 6:56pminfinito particular


< home / ask me >

Hoje sou a prova viva de que nada nesta vida é para sempre até que se prove o contrario.

Adaptado por: Elasójackdaniel’s